(KZY-50) Renk Giderici

Kimyasal Formül: ALN(OH)MCLK Molekül Kütlesi: Polimer Olduğu için çok yüksek Kimyasal Yapısı: Katyonik Görünüm: Şeffaf sıvı Katı Madde: %50 w/w Yoğunluk: 1.2 g cm−3 Vizkosite: 150 cps

Sevkiyat Şekli: 30 Kg lik Bidon, 1m3 lük IBC, Tanker

Özellikler;

KZY-50 atıkularda renk giderimi amaçlı özel bir kuaterner katyonik polimerdir. Özellikle tekstil boyarmaddelerinin gideriminde kullanılır. Aktif, asidik ve dispers boyalarda etkilidir. Boya sanayi atıksularında da kullanılabilir. Aynı zamanda kağıt üretiminde retansiyon ajanı olarak kullanılmaktadır. Polialuminyum Klorür gibi çöktürücülerle birlikte kullanıldığında Kimyasal Oksijen İhtiyacı (KOI) ve renk giderim verimi arttığı gibi tek başına kullanıma göre maliyet avantajı sağlamaktadır.