Polialüminyum Klorür Hidroksit Sülfat

Kimyasal Formül: Aln(OH)mCl(3n−m) Molekül Kütlesi: Polimer Olduğu için çok yüksek Görünüm: Renksiz Açık Bej Aümina (AL2O3): 19,5 Al2O3 Yoğunluk: 1.34 g cm−3 Bazisite: 82,5 PH (20oC, %5’lik çözeltide): 3,5-5,5 Vizkosite: 15 cps

Sevkiyat Şekli: 30 Kg lik Bidon, 1m3 lük IBC, Tanker

Özellikler;
Polialüminyum Klorür’leri tanımlamada empirik olarak Aln(OH)mCl(3n−m) ve 0 < m< 3n formülü kullanılır. Polialüminyum Klorür çözeltileri asidiktirler ancak r oranına göre asitlik seviyesi düşebilmektedir. Toplam alüminyum miktarı Al2O3 cinsinden ifade edilir, ürün kompozisyonu ve aktivitesi hakkında bilgi verir. Polialüminyum Klorür ürünlerinin aluminyum içeriği (Al2O3 olarak) %7 ila %24 arasında değişir. Türevlerine göre farklı inorganik tuzlar içerebilmektedir. Bu inorganik türlerin varlığına göre ürün kalitesi ve etkisi değişmektedir. SO4 ilavesi ile ürün, Polialüminyum klorür hidroksit sülfat (PACS) haline gelir. Bu sayede flok çapları büyür, floklar birbirine daha iyi tutunur böylece (suyun ve tesisin yapısına göre) flokülasyon için polielektrolit ihtiyacı azalır.

Kullanım Alanları;
Güçlü Flok yapısına sahiptir.
Hızlı Flok oluşumu sağlar.
Düşük hamsu sıcaklıklarında kolayca reaksiyona girer.
Düşük hamsu bulanıklıklarında kolayca reaksiyona girer.
Yüksek KOI giderimi sağlar.
Yüksek ağır metal giderimi sağlar.
Yüksek bulanıklık giderimi sağlar.
Dozlandığı suda bakiye alüminyum (Al+3) bırakmaz.
Diğer koagülantlara göre düşük dozlarda kullanılır.
Diğer inorganik koagülantlara göre düşük kimyasal çamur oluşumu sağlar.
Geniş pH aralığında etkilidir.
Koagülasyon sonrası suyun pH değerini değiştirmez.
Çözelti hazırlamadan direkt dozlanır.
Kullanımı, saklanması ve dozlanması oldukça kolaydır.