Poli Alüminyum Klorür Sıvı (PAC 10)

Kimyasal Formül: ALN(OH)MCLK Molekül Kütlesi: Polimer Olduğu için çok yüksek Görünüm: Açık sarı sıvı Aümina (AL2O3): 10±0,5 Yoğunluk: 1.20 g cm−3 Bazisite: 35±2 PH (20 oC, %5’lik çözeltide): 3,5-4,5

Sevkiyat Şekli: 30 Kg lik Bidon, 1m3 lük IBC, Tanker

Özellikler;
Alümiyum Hidroksit ile hidroklorik asitin reaksiyonu sonucu elde edilir.

Kullanım Alanları;
Poli Alüminyum Klorür kullanan sektörler den bazıları şunlardır;

Su şartlandırmada Poli Alüminyum Klorür koagülant/flokülant olarak kullanılır.
İçme suyunun arıtılmasında Poli Alüminyum Klorür solüsyonu (PAK 10) koagülant/flokülant olarak kullanılır. Su şartlandırma.
Atıksu arıtmalarında Poli Alüminyum Klorür solüsyonu (PAK 17) koagülant/flokülant olarak kullanılır.
Kağıt sektöründe Poli Alüminyum Klorür kullanılır.
Endüstriyel su arıtma, endüstriyel atık su, maden, petrol sahası enjeksiyon su, su arıtma, metalurji, kömür yıkama, deri ve kimyasal her türlü yapım atık su arıtma da kullanılır.
Endüstriyel uygulamalarda, kağıt boyutlandırma da, boyama da, Çimento hızlandırılmasında , sertleştirici » hassas döküm, refrakter yapıştırıcı, rafine, şeker rafinelerinde , ilaç, kozmetik ve diğer sanayilerin atık su arıtma tesislerinde ve petrol arıtma tesislerinde kullanılır
Petrol ile suyun ayırması işleminde kullanılır.