Anyonik Polielektrolit

Kimyasal Formül: (PAM)n Molekül Kütlesi: Polimer Olduğu için çok yüksek Görünüm: Toz granül Yoğunluk: 0,7 g cm−3 Vizkosite (0,01): 200-300 cps

Sevkiyat Şekli: 25 kg lik çuval

Özellikler;
Polielektrolitler zincirleri üzerinde iyonik yük taşıyan suda çözünebilen polimerlerdir. Taşıdığı yüke bağlı olarak anyonik ya da katyonik olarak sınıflandırılırlar. Su arıtma, petrol damıtma, renk giderimi, kağıt üretimi, maden işletmeleri gibi pek çok alanda yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Polielektrolitler flokulant olmasına karşın molekül ağırlıklarına bağlı olarak aynı zamanda deflokulanttır. Flokulasyon işleminde katı sıvı faz ayrımı gerçekleştirilirken deflokulasyon da dispersiyon ajanı olarak kullanılmaktadır.

Kullanım Alanları;
Toz/granül halde bulunur.
%0,1‘lik konsantrasyonlarda hazırlanıp kullanılır.
Çeşitli moleküler ağırlıklara sahip formları bulunur.
Konvansiyonel arıtmalarda koagülasyona yardımcı olarak kullanılır.
Koagülant tüketimini azaltır.
Dozlandığı suyun karakteristiğine göre koagülant olarak da kullanılır.
Suda kolayca çözünür, hazırlaması kolaydır.